Make your own free website on Tripod.com

TRANSLATION INTO MACEDONIAN

cv.gif

Home
Prevod od angliski na makedonski
English into Albanian Translation
English into Croatian Translation
Internet Zarabotka
English into Bulgarian Translation
English into Serbian Translation
English into Turkish Translation
Freelance translation and other jobs
DICTIONARIES
FREELANCE TRANSLATORS WANTED
Links
cv bazirano na vestini
CV english
CV na makedonski
propratno pismo
vremenska prognoza
prevodi ; marketing i nagradi
prasanja za intervju

Janevski Sa{o

EMail: sasho_k3s@yahoo.com

Dnr: 20 septemvri 1981

 

Ul. Skopska br. 3                                                       Ul. Kosturska 3/2/7

 6330 Struga                                                                 1000 Skopje

(postojana adresa)                               (privremena adresa)

Telefon: 046788346                                                  Telefon:022616022

 

 

Li~en profil:

Jas sum visoko obrazovan individualec koj bara rabota vo oblasta na ekonomijata. Osobena specijalnost mi e smetkovodstvoto, me|utoa za vreme na celata moja rabotna kariera nemam nitu eden den pominato rabotej}i smetkovodstvo. Poseduvam odli~ni verbalni komunikaciski ve{tini i sposobnost da stapuvam vo kontakt so {iriok krug na lu|e.Sposoben sum da gi postignuvam moite licno zacrtani celi vo `ivotot , {to se doka`uva preku uspe{no zavr{enite studii i preku mojata posvetenost vo dosega{nata rabota.

 

Ve{tini i dostignuvawa:

 

Komunikacija

 

*      Dobri komunikaciski ve{tini steknati preku predavanja na razni seminari od oblasta na ekonomijata vo mojot roden grad. Cel na seminarite be{e lu|eto pomotivirano da vlezat vo re{avaweto na nivnite problemi.

 

*      Sovetuvawe na klienti i rabotodavci ( prvite vo vrska so proizvodot {to treba{e da im go prodadam; a drugite vo vrska so ~ekorite {to treba da gi prevzemat za podobruvawe na proda`bata.

 

*      Rabotev na timski proekti za vreme na studiraweto pri {to se steknav so pregovara~ki ve{tini.

 

Timska  rabota

 

 

^esto u~estvuvav  vo timski proekti, pri sto kako pozna~ajni bi gi izdvoil:

*      rabotewe vo sojuz na studenti na fakultet,

*      rabotewe vo nevladina organizacija blue sky – na proektot Skopje- Bratford zbratimeni gradovi

*      izrabotka na godi{niot izve{taj na Britanski Sovet vo Skopje

*      aktiven ~len na nevladina organizacija e-karta

 

 

Re{avawe problemi

 

 

Znaete, za vreme na rabotata vie mora sekojdnevno da donesuvate odluki i da re{avate odredeni problemi. Smetam deka poseduvam kvalitet i novi idei so koi bi mu pomognal na va{iot biznis. Na edno intervju me pra{aa na koj na~in gi re{avam problemite. Odgovorot e deka za sekoj problem postoi i re{enie treba da se bide pameten i dovolno istraen za da se dojde do vistinskoto re{enie. So takov sli~en problem se soo~ile i re{ile mnogumina pred nas. Zo{to da ne gi kopirame; ili ako nikoj pred nas ne uspeal zo{to da ne u~ime na negovite gre{ki? Mo`ebi ke go najdemevistinskoto re{enie taka.

 

Ovde sakam u{te da dodadam  deka poseduvam visok koeficient na intelegencija